Thiết kế căn hộ chung cư Hong Kong Tower 243A Đê La Thành

Thiết kế căn hộ chung cư Hong Kong Tower 243A Đê La Thành

Mặt bằng tổng thể chung cư Hong Kong Tower
Mặt bằng tổng thể chung cư Hong Kong Tower

 

Mặt bằng căn hộ A - 105M2
Mặt bằng căn hộ A – 105M2

 

Mặt bằng căn hộ C
Mặt bằng căn hộ C

 

Mặt bằng căn hộ D
Mặt bằng căn hộ D

 

Hong-kong-tower-can-E-103m2
Hong-kong-tower-can-E-103m2

 

Mặt bằng căn hộ F
Mặt bằng căn hộ F

 

Hong-kong-tower-can-G-96m2
Hong-kong-tower-can-G-96m2

 

Bài viết liên quan